2019

TIM AGENDA NASIONAL UNTUK PERUBAHAN

Jumaat, Disember 27, 2013

| | |
Sebahagian anggota 'Tim Agenda Nasional Untuk Perubahan' yang bekerja untuk Jawatankuasa Kajian Semula Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bengkel pertama ANP berlangsung di Strawberry Park Resort, Cameron Highland dari 18 hingga 22 Disember 2013. ANP bertanggungjawab menyediakan cadangan agenda untuk perubahan untuk pertimbangan Jawatankuasa Kajian Semula PSPTN.

Dalam gambar, dari kiri: Prof. Dr. Azlan (UTM), Dr. Zubaidah (KPM), Dzulhijah (Frontiers-partner), Prof. Dr. Harshita Aini (UNIMAP),  Prof. Dr. Mohd. Kamal (UMK, ketua kumpulan), Prof. Dr. Ir. Ahmad Faizal (USIM),  Prof. Madya Dr. Abdul Razak (UPNM) dan Prof. Dr. Shahrin (UTEM).