2019

KENANGAN MAJLIS PENGHARGAAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

Sabtu, Januari 18, 2014

| | |
Arca kenangan Majlis Malam Penghargaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 pada 16 Januari 2014 di Sri Satria, Putrajaya.


Bersama Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Haji Mohd Yassin, selepas menerima sijil penghargaan Kementerian Pendidikan Malaysia atas sumbangan kecil kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.


Bersama mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Tan Sri Abd. Ghafar Mahmud (Pengerusi Pasukan Petugas Projek Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025).

Bersama pemikir Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025: (dari kiri) Profesor Madya Dr. Sivamurugan Pandian (Pensyarah USM/Ahli Panel Dialog Nasional Pendidikan Negara), Profesor Datuk Dr. Teo Kok Seong (Pensyarah UKM/Ahli Panel Dialog Nasional Pendidikan Negara), Dr. Hayati Ismail (Pegawai Pejabat Pengurusan Projek KPM/Urusetia Panel Dialog Nasional Pendidikan Negara), Tan Sri Dr. Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin (Pengerusi UiTM/Pengerusi Panel Dialog Nasional Pendidikan Negara) dan Profesor Dr. Rajendran Nagappan (Penyelaras Pelan Tindakan Masa Hadapan Sekolah Tamil, Jabatan Perdana Menteri/Ahli Panel Pasukan Penilai Bebas Malaysia).

Catatan berkaitan sebelum ini: TPM Terima Laporan.