2019

PERANCANG SERANGAN KUBU BIN LADEN

Khamis, Mei 12, 2011

| | |

'William McRaven: the Bin Laden raid's mastermind'

Artikel lengkap dalam BBC News di sini.

He 'sketched out Ben Laden raid ... in 1995'
Artikel lengkap dalam WIRED di sini.Inilah buku karangan William McRaven yang diterbitkan pada tahun 1995 dan menjadi buku teks komander komando Amerika Syarikat.

Baca ulasan buku ini dalam HubPages di sini.